Урок 19. Imperfekti (продолжение).

Сегодня мы продолжим рассматривать прошедшее время в финском языке. Изучим образование отрицательной формы глаголов в прошедшем времени.
 Negatiivinen imperfekti
Отрицательная форма образуется с использованием отрицательной частицы ei в нужном лице и основы глагола, к которой присоединяется окончание –nut/nyt, —nnut/nnyt, —neet/nneet.
По типам глаголов:
  

 

I tyyppi
antaa
(minä)* en antanut
(me) emme antaneet
(sinä) et antanut
(te) ette antaneet
hän ei antanut
he eivät antaneet

*Как мы раньше уже отмечали местоимения первого и второго лица в финском языке могут опускаться. Но hän и he никогда не выпадают.

II tyyppi
syödä
(minä)* en syönyt
(me) emme syöneet
(sinä) et syönyt
(te) ette syöneet
hän ei syönyt
he eivät syöneet

            В глаголах III типа берется согласная основа глагола (заканчивающаяся на согласную). Начальная согласная окончания совпадает с конечной согласной основы:

III tyyppi
esitellä
(minä)* en esitellyt
(me) emme esitelleet
(sinä) et esitellyt
(te) ette esitelleet
hän ei esitellyt
he eivät esitelleet
    

 

nousta
(minä)* en noussut
(me) emme nousseet
(sinä) et noussut
(te) ette nousseet
hän ei noussut
he eivät nousseet

            Для образования отрицательной формы прошедшего времени глаголов IV и V типа отбрасываем окончание –ta/tä и прибавляем окончание –nnut/nnyt/nneet:

IV tyyppi
kerrata
(minä)* en kerrannut
(me) emme kerranneet
(sinä) et kerrannut
(te) ette kerranneet
hän ei kerrannut
he eivät kerranneet
V tyyppi
valita
(minä)* en valinnut
(me) emme valinneet
(sinä) et valinnut
(te) ette valinneet
hän ei valinnut
he eivät valinneet

            Если используется вежливая форма обращения Te (Вы), то употребляется глагол в единственном числе:

Ettekö Te, rouva Virtanen muistanut, että… – Гжа Виртанен, неужели Вы забыли, что

            Отрицательная форма прошедшего времени глаголов nähdä и tehdä будет выглядеть следующим образом:

tehdä – tehnyt – tehneet
nähdä – nähnyt – nähneet
            Для глагола tietää наиболее употребимыми являются формы: tiennyt и tienneet.
 Потренируйтесь в образовании отрицательной формы прошедшего времени на примере уточняющих вопросов. Упражнение1:
Malli: Aila, sinä opiskelit unkaria, _________________?
         Aila, sinä opiskelit unkaria, etkö opiskellutkin?
         Kyllä opiskelin.
    
 

 

 

 1. Aila, sinä soudit järvellä, ____________________?
 2. Aila, sinusta oli mukava istua rannalla ja katsella järvelle, __________________?
 3. Aila, sinä keräsit marjoja pakastimeen, __________________?
 4. Aila, sinä luit lomalla paljon, _________________?
 5. Ritva, sinä kävit lomalla Lappeenrannassa, ___________________?
 6. Ritva, sinä tapasit sukulaisiasi ja ystäviäsi, __________________?
 7. Ritva, Lappeenrannassa oli taidenäyttelyjä, __________________?
 8. Jukka, sinulla oli itävaltalaisia vieraita, ___________________?
 9. Jukka, he pitivät merestä, _________________?
 10. Anneli, sinä matkustit taas ulkomaille, ________________?
 11. Erkki, sinä olit sairaalassa, ________________?
 12. Antti, sinä pääsit yliopistoon, ________________?
 13. Sini, sinä sait rahaa opiskeluun, _________________?
 14. Sini, sinusta oli kiva olla torilla, _________________?
 15. Timo, sinä olit yksin kotona, __________________?
 16. Timo, sinä laitoit ruokaa, ___________________?
 17. Timo, sinä kävit joskus oluella, __________________?

Ответы на упражнения прошлого урока: Упражнение1:
Kävin, Matkustin, lensi, kesti, oli, vei, Asuin, kävin, Tapasin, Kysyin, kerroin, kävelin, Menin, söimme, saimme, oli, lauloi, soitti, halusin, lähdimme, viivyimme, uimme, tarjosimme, pitivät, kertoivat, puhuivat, ymmärsin, kirjoitin, soitin, ajoimme, katselimme, täytyi, tilasin, vei, saattoi, jutelimme, lähti, nousi, teki, saivat, saapui, Tulin, purin, pesin, katsoin, loppui, alkoi.

Ответы на упражнения данного урока Вы найдете в следующем уроке.
В сегодняшнем уроке были использованы материалы из следующих источников:
Suomea suomeksi I, Olli Nuutinen
Harjoitellaan! Eila Hämäläinen, Salli-Marja Bessonoff